home · producten · rsi · sport & muziek
PowerBall Techno Bestel direct in onze webwinkel >>
<< alle producten
PowerBall Techno Dit verrassende en multifunctionele product is gebaseerd op het idee van de natuurlijke opwekking van elektriciteit in de rotor.

Het kan dynamische titels en toerentalinformatie afbeelden. Bedieningswijze: Start de Techno in de richting van de pijl op de rotor volgens de aangegeven methode.

Versnel de Gyro tot ten minste één ring van licht verschijnt (bij 6.000 RPM). Ontspan nu zorgvuldig uw handpalm en wacht tot de titels of het getal verschijnen. Er zijn twee ingebouwde functies:

A. Het hoogste toerental
B. Het aantal omwentelingen binnen 30 seconden, wanneer de rotor draait met een toerental tussen 2.500 en 6.000 RPM, gedurende 18 seconden (exclusief de tijd dat de titels worden afgebeeld). De functies wisselen automatisch.

A. De inhoud van de titels is vast en wordt slechts twee keer getoond wanneer de snelheid lager is dan 8.000 RPM. Wanneer de snelheid hoger is dan 6.000 RPM, wordt (behalve in het bovenstaande geval) het hoogste toerental aangegeven. Steeds wanneer een nieuw record wordt gevestigd, licht de LED op. Wanneer de snelheid daalt tot 2.500 RPM of lager, wordt het record niet langer afgebeeld.
B. Wanneer de snelheid hoger is dan 6.000 RPM, wordt het aantal omwentelingen binnen dertig seconden geteld. Als de snelheid binnen 30 seconden daalt onder de 6.000 RPM, begint de tijdtelling opnieuw.